Jaarprogram 2015
 

Lees verder.....

   

Eksamen Rooster vir Junie 2015

 

Lees verder.....

   

 
 

Visie
Laerskool Mooirivier wil kinders met liefde en deernis opvoed om hulle volle potensiaal as Christene in die wreld te verwesenlik en om 'n leidende rol op akademiese, kulturele en sportgebied te speel.

Missie
Laerskool Mooirivier is 'n Afrikaanse openbare skool, wat kwaliteit onderrig en ontwikkeling aan leerders verskaf deur middel van proaktiewe bestuur, gebaseer op Christelike waardes.

Dit moet bereik word deur:

  • Kinders ongeag geslag, taalvoorkeur of herkoms altyd menswaardig te behandel.

  • Afrikaans as onderrigmedium te gebruik sonder om afbreuk te doen aan enige ander amptelike taal.

  • Engels as eerste addisionele taal vanaf gr. 1 tot 7 te onderrig.

  • Roepingsbewuste onderwysers aan te stel en te ontwikkel.

  • Waar enigsins moontlik die jongste tegnologie te bekom om onderwysers te help en om kinders die geleentheid te bied om ten volle rekenaargeletterd te word.

  • Christelike waardes en norme te beskerm en te bevorder en om di waardes op akademiese, kulturele en sportgebied uit te leef.

  • Die handhawing en uitbouing van bestaande standaarde.

 
TOKKIES REIK UIT NA ES LE GRANGE, TOEVLUGSKOOL EN DIE STAKENDE MYNWERKERS IN RUSTENBURG 
 

Laerskool Mooirivier se leerlinge, ouers en personeel het gedurende die tweede kwartaal uitgereik na verskeie plekke waar daar hulp nodig was.  Onder die leiding van die hoofleiers en met die steun van die ouergemeenskap is daar na ES le Grange, Toevlugskool en die stakende mynwerkers in Rustenburg uitgereik.

 ES le Grange se leerlinge en personeel is bederf met Paaseiers net na Paasfees.  Die boodskap wat die geskenk simboliseer is duidelik aan die leerlinge oorgedra.  Jesus het vir ons sonde aan die kruis gesterf en daarom vier ons fees.

 
 

Die nood by die Toevlugskool net buite Ventersdorp is verlig toe die hoofleiers namens die Tokkies vir elkeen 'n pakkie met waslap, seep, tandepaste, tandeborsel en natuurlik nie-bederfbare kos en warm klere gegee het.  Twee krieketspanne speel gedurende die vakansie in die Super 12-kompetisie teen Rustenburgskole en 'n venter sleepwaentjie is stampvol gelaai met blikkieskos en ander nie-bederfbare produkte.

 Op die foto verskyn 'n paar leerlinge se bydrae net as voorbeeld van die goedgunstigheid waarmee die harte van Laerskool Mooirivier se kinders klop.

   
 
 
 
 

Die web is ontwerp deur GSD Potch - Die web mense... - www.gsdpotch.com

 

Ons beveel aan dat u die web tuiste besigtig met: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0]