Baie welkom aan al ons leerlinge

 

   
Jaarprogram 2016
 

Lees verder.....

   
   
   
   

 
 

Visie
Laerskool Mooirivier wil kinders met liefde en deernis opvoed om hulle volle potensiaal as Christene in die wreld te verwesenlik en om 'n leidende rol op akademiese, kulturele en sportgebied te speel.

Missie
Laerskool Mooirivier is 'n Afrikaanse openbare skool, wat kwaliteit onderrig en ontwikkeling aan leerders verskaf deur middel van proaktiewe bestuur, gebaseer op Christelike waardes.

Dit moet bereik word deur:

  • Kinders ongeag geslag, taalvoorkeur of herkoms altyd menswaardig te behandel.

  • Afrikaans as onderrigmedium te gebruik sonder om afbreuk te doen aan enige ander amptelike taal.

  • Engels as eerste addisionele taal vanaf gr. 1 tot 7 te onderrig.

  • Roepingsbewuste onderwysers aan te stel en te ontwikkel.

  • Waar enigsins moontlik die jongste tegnologie te bekom om onderwysers te help en om kinders die geleentheid te bied om ten volle rekenaargeletterd te word.

  • Christelike waardes en norme te beskerm en te bevorder en om di waardes op akademiese, kulturele en sportgebied uit te leef.

  • Die handhawing en uitbouing van bestaande standaarde.

 
TOKKIES REIK UIT NA BUFFELSVLEISKOOL
 
Laerskool Mooirivier se hoofleiers het op Vrydag, 22 Mei die Buffelsvleiskool op die Carletonvillepad besoek en warm klere, kos en ander versnaperinge vir die leerlinge gevat. Al die Tokkies het bygedra. Hier spog een van die graad 7-klasse van Laerskool Mooirivier met die bydraes wat hulle die spesifieke dag gebring het.
 
 
 
 
 

Die web is ontwerp deur GSD Potch - Die web mense... - www.gsdpotch.com

 

Ons beveel aan dat u die web tuiste besigtig met: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0]