Baie welkom aan al ons leerlinge


Kontak gerus een van ons ouer verteenwoordigers vir enige hulp of raad:

Willemien van der Linde - 084 971 2357
Mari Strydom - 082 333 7569
Gerda Laufs - 079 493 4594

Boelie Brief >>>
Boelie Beleid >>>
Eksamenrooster - Mei / Junie
Jaarprogram 2019 - 18 Feb
   
Inskrywing 2020
   
   

 

 
 


Visie:

Laerskool Mooirivier wil kinders met liefde en deernis opvoed om hulle volle potensiaal in die wreld te verwesenlik en om ʼn leidende rol op akademiese, kulturele en sportgebied te speel.

Missie:


Laerskool Mooirivier is ʼn Afrikaanse openbare skool, wat daarna streef om op ʼn holistiese manier kwaliteit onderrig en ontwikkeling aan leerders te verskaf.

Dit moet bereik word deur :

Kinders ongeag geslag, taalvoorkeur of herkoms altyd menswaardig te behandel.
Afrikaans as onderrigmedium te gebruik.
Engels as eerste addisionele taal vanaf gr. 1 tot 7 te onderrig.
Setswana as tweede addisionele taal stelselmatig vanaf gr.1 by die onderrigplan in te sluit.
Roepingsbewuste onderwysers aan te stel en te ontwikkel.
Waar enigsins moontlik en prakties haalbaar, die jongste tegnologie in te span om onderrig te verbeter.
Die handhawing en uitbouing van bestaande waardes, norme en standaarde en die uitlewing daarvan op alle gebiede.

Laerskool Mooirivier het ook vanjaar sy 80ste verjaarsdag gevier. Op Woensdag 15 November het die Tokkies fees gevier.

Laerskool Mooirivier: n Skool met n mooi verlede

Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerk het net na die eeuwending vanaf Burgersdorp na Potchefstroom geskuif. Omrede baie voornemende teologiese studente nie oor die nodige opvoedkundige agtergrond beskik het nie, het daar weldra n Voorbereidende Skool (waar die Totius Akademie vandag is) langs die Teologiese Skool geopen en kort voor lank het melk- en hardebaarde dieselfde klaskamers gedeel.

In 1929 het die Voorbereidende Skool die Demonstrasieskool van die Potchefstroomse Normaalkollege geword. Hier moes die studente kindersielkunde en onderrigmetodes op 'n ho vlak toepas en op die proef stel. Baie ouers was erg ontstel omrede hulle kinders as proefkonyne vir die onderwysstudente moes dien.

In 1935 word die skool 'n gewone skool onder die jurisdiksie van die plaaslike skoolraad, maar smelt later saam met Laerskool President Pretorius.
In 1937 word 'n nuwe skool, die Mooirivierskool, weer in die geboue van die ou Voorbereidende Skool geopen met mnr. John Davey as eerste hoof. Gedurende 1948 het die Mooirivierskool na die ou skoolgeboue van Horskool Gimnasium (nou die ou dele van die huidige Rep-en-Roer Kleuterskool) getrek.

Die skool het n paar moeilike jare belewe en soms gegroei en andersins gebloei onder die leierskap / bekwaamheid van die verskillende hoofde.

In 1992 het Laerskool Mooirivier 'n staatsondersteunde skool (Model C-skool) geword, maar as gevolg van n nuwe onderwysbedeling, het die skool weer in 1997 n openbare skool (staatskool) geword.

Mnr. Ruben Jacobs is die aflope 25 jaar die skoolhoof en danksy sy en die Beheerliggaam se versiendheid, vasberadenheid, ywer en entoesiasme, het die skool gegroei van n klein skooltjie van net onder die 500 kinders na n groot skool met 871 leerlinge en 282 kleuters.

Piet Dreyer het aan die einde van 2018 uit diens getree na 40 jaar in die onderwys. Hy het sy onderwysloopbaan begin by Laerskool Baillie Park en was die laaste 15 jaar adjunkhoof van Laerskool Mooirivier.


V.l.n.r. Adv. Nic Laubscher (Voorsitter van Beheerliggaam), Mnr. Ruben Jacobs (Hoof van Laerskool Mooirivier), mnr. Piet Dreyer en
mnr. Frik Kirsten (Oud-hoof van Laerskool Baillie Park).

DIE TOKKIES GROET HULLE GELIEFDE ADJUNKHOOF: PIET DREYER

Mnr. Piet Dreyer het 39 jaar van sy volwasse lewe gewy aan die onderwys en opvoeding van kinders. Gedurende die tyd was hy onder andere verbonde aan Laerskool Baillie Park, Laerskool Stilfontein die Potchefstroomse Onderwyskollege en die laaste 15 jaar by Laerskool Mooirivier as adjunkhoof.

Hy was jare lank betrokke as skoolverteenwoordiger en provinsiale bestuurslid van die Suid-Afrikaanse Onderwysers Unie. Gedurende die jare het hy hom beywer vir beter salarisse, beter kurrikulums en hor onderwysstandaarde. Hy was as vakbondlid betrokke tydens die keuringsproses vir tientalle vakante onderwysposte.

Mnr. Dreyer is ʼn man wat glo die mrestond het goud in die mond. Hy woel van vroegdag af met die kenmerkende vinnige stappie. Hy is nie bang om self die moue op te rol en die harde fisiese werk te doen nie. Hy is ook ʼn besondere handige man. Hys ʼn Boer met ʼn plan en hy voer dit dan sommer ook blitssnel uit! Van vleisbewerking, besproeiing, stukkende grassnyers, kantsnyers, riolering en veral die opspoor van lekkende waterpype kan niemand hom iets leer nie.

Streng en ferm het mnr. Dreyer die Tokkies in die Natuurwetenskapklas geleer van die anatomie van die blom, die duif en dan natuurlik die opwindende periodieke tabel.
Hy is ʼn man wat baie trots is op sy twee kinders. Hy staan hulle graag vakansietye by op die Karooplaas of in die veeartspraktyk. Hys lief vir die plaaslewe en is op sy gelukkigste in die jagveld en om die kampvuur.

Mnr. Dreyer, ons wens vir u en Marita, God se sen en vrede toe vir die nuwe lewensfase wat julle nou gaan betree.


 

 
 
 
 
 

Die web is ontwerp deur GSD Potch - Die web mense... - www.gsdpotch.com

 

Ons beveel aan dat u die web tuiste besigtig met: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0]