Welkom terug alle leerders en personeel
 
 • Nuusbriewe en belangrike inligting volg binnekort

Skooltye 2014
 
 • Gr.1 & 2:  07:30 - 13:00

 • Gr. 3:  07:30 - 13:40 (Di, Woe, Vry)
             07:30 - 13:00 (Ma & Do)

 • Gr. 4 - 7:  07:30 - 13:40

 • Tydens die laaste skooldag van elke kwartaal sluit die skool 11:00

Kwartaalprogram 2014
 

 
 

Visie
Laerskool Mooirivier wil kinders met liefde en deernis opvoed om hulle volle potensiaal as Christene in die wreld te verwesenlik en om 'n leidende rol op akademiese, kulturele en sportgebied te speel.

Missie
Laerskool Mooirivier is 'n Afrikaanse openbare skool, wat kwaliteit onderrig en ontwikkeling aan leerders verskaf deur middel van proaktiewe bestuur, gebaseer op Christelike waardes.

Dit moet bereik word deur:

 • Kinders ongeag geslag, taalvoorkeur of herkoms altyd menswaardig te behandel.

 • Afrikaans as onderrigmedium te gebruik sonder om afbreuk te doen aan enige ander amptelike taal.

 • Engels as eerste addisionele taal vanaf gr. 1 tot 7 te onderrig.

 • Roepingsbewuste onderwysers aan te stel en te ontwikkel.

 • Waar enigsins moontlik die jongste tegnologie te bekom om onderwysers te help en om kinders die geleentheid te bied om ten volle rekenaargeletterd te word.

 • Christelike waardes en norme te beskerm en te bevorder en om di waardes op akademiese, kulturele en sportgebied uit te leef.

 • Die handhawing en uitbouing van bestaande standaarde.

 
TOKKIES BESOEK TOEVLUGSKOOL 
 
 
 
Kwartaalliks besoek die hoofleiers van Mooirivier se Toevlugskool naby Ventersdorp. Voor die besoek word daar hard gewerk om kos, klere, speelgoed ens, bymekaar te maak.  Alle Tokkies dra elke kwartaal baie by om hiervan 'n reuse sukses te maak.  Die Tokkies het op Dinsdag, 18 Maart die skool besoek en hulle harte en mae bly gemaak.  Almal is bederf met 'n worsbroodjie.  Nadat die mae gevul is, is daar lekker gespeel en gesing.
   
 
 
 
 

Die web is ontwerp deur GSD Potch - Die web mense... - www.gsdpotch.com

 

Ons beveel aan dat u die web tuiste besigtig met: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0]