Baie welkom aan al ons leerlinge

 

   
Eksamenrooster 2017
 

Lees verder.....

   
Jaarprogram 2017
 

Lees verder.....

   
Registrasie 2017
   
Registrasie 2018
   
   

 
 

Visie
Laerskool Mooirivier wil kinders met liefde en deernis opvoed om hulle volle potensiaal as Christene in die wreld te verwesenlik en om 'n leidende rol op akademiese, kulturele en sportgebied te speel.

Missie
Laerskool Mooirivier is 'n Afrikaanse openbare skool, wat kwaliteit onderrig en ontwikkeling aan leerders verskaf deur middel van proaktiewe bestuur, gebaseer op Christelike waardes.

Dit moet bereik word deur:

  • Kinders ongeag geslag, taalvoorkeur of herkoms altyd menswaardig te behandel.

  • Afrikaans as onderrigmedium te gebruik sonder om afbreuk te doen aan enige ander amptelike taal.

  • Engels as eerste addisionele taal vanaf gr. 1 tot 7 te onderrig.

  • Roepingsbewuste onderwysers aan te stel en te ontwikkel.

  • Waar enigsins moontlik die jongste tegnologie te bekom om onderwysers te help en om kinders die geleentheid te bied om ten volle rekenaargeletterd te word.

  • Christelike waardes en norme te beskerm en te bevorder en om di waardes op akademiese, kulturele en sportgebied uit te leef.

  • Die handhawing en uitbouing van bestaande standaarde.

 
TOKKIES REIK UIT - DIENSSENTRUM VIR BEJAARDES
 
Laerskool Mooirivier se hoofleier het op Woensdag, 29 Maart geskenkpakkies aan die Sanet Jansen van Rensburg (adjunkdirekteur) en Karen van der Berg
(maatskaplike werker) oorhandig.
   

V.l.n.r. Sanet Jansen van Rensburg (adjunkdirekteur van die Potchefstroom Dienssentrum vir Bejaardes), Chemonique Henning (hoofleier van Mooirivier), Ruben Jacobs (hoof van Laerskool Mooirivier), Karen van der Berg (maatskaplike werker) en Benjamin Viljoen (hoofleier van Laerskool Mooirvier)

 
TOKKIES REIK UIT NA BUFFELSVLEISKOOL
 
Laerskool Mooirivier het op 17 Augustus 192 saalstoele aan die Buffelsvlei skool geskenk. Laasgenoemde skool is op die Carletonvillepad gele. Die skool se skoolsaal is onlangs opgegradeer maar het geen stoele gehad nie. Laerskool Mooirivier se Beheerliggaam en skoolhoof het dit goed gedink om ook na die gemak van die plaasgemeenskap op te sien.


Op die foto verskyn voor v.l.n.r. Dorothy Lethoba, Grace Serokolo (hoof van Buffelsvlei) en Evelyn Gambell. Agter is adv. Nic Laubscher (Voorsitter van Mooirivier se Beheerliggaam) en Ruben Jacobs (skoolhoof).

__________________________________________________________________________________________________________________________

Laerskool Mooirivier het in samewerking met die SJGD van die NWU blikkieskos ingesamel vir skole waarin daar groot nood is. Die SJGD het in samewerking met Mooirivier onder andere Buffelsvleiskool (tussen Potchefstroom en Carletonville) geidentifiseer.

Die skool het 'n klaskompetisie gehou en kort voor lank is daar 'n sluier getrek oor watter klas die meeste blikkies ingesamel het. Op Vrydag, 19 Februarie is die kat uit die mou gelaat en groot was die verrassing toe daar 5494 blikkies uit die klasse se 'geheime spense' te voorskyn gehaal is. Die klasse van Sonja Coetzer en Gerda de Jager het die meeste blikkies ingesamel.

Hier spog die onderwyseresse en klasleiers van die twee klasse tussen 'n paar van die blikkies.


Heelvoor: Gr. 3:22 se klasleiers Janco Havenga en Leonze Liebenberg.
Middel:: Gr. 7:2 se klasleiers Dylan Niemack en Michelle Hammann.
Heelagter: Gerda de Jager en Sonja Coetzer

 
 
 
 
 
 

Die web is ontwerp deur GSD Potch - Die web mense... - www.gsdpotch.com

 

Ons beveel aan dat u die web tuiste besigtig met: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0]